Scheiden met kinderen

Zijn er kinderen dan is een scheiding of een relatiebeëindiging extra lastig. De beslissing om uit elkaar te gaan heeft vaak ook veel gevolgen voor de kinderen. Kinderen beleven een scheiding op hun eigen manier. Dit gaat vaak gepaard met verdriet, boosheid en veel vragen. Om kinderen hierin zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen is het jullie taak als ouders om op een constructieve manier het ouderschap na de scheiding vorm te geven. Door samen goed te overleggen en de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, hierbij te betrekken zullen kinderen zich gezien en gehoord voelen. Dit zal bijdragen aan het verwerken van de scheiding door de kinderen en als ouders krijg je nieuwe waardevolle inzichten.

Kijk onderstaand  filmpje van Villa Pinedo waarom dit zo belangrijk is:
Villa Pinedo

Het ouderschapsplan
De afspraken die jullie maken rondom het ouderschap moeten worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Onderstaande zaken dienen hier in ieder geval in opgenomen te zijn:

  • hoe jullie de kinderen hebben betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan;
  • op welke wijze jullie de zorg en opvoeding verdelen (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelen (omgangsregeling);
  • op welke manier en hoe vaak jullie elkaar informeren over de kinderen;
  • hoe jullie samen toekomstige beslissingen nemen over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding en de keuze voor kinderalimentatie of een kinderrekening.

Er worden daarnaast vaak aanvullende afspraken vastgelegd over wat jullie belangrijk vinden in de zorg en opvoeding zoals bepaalde regels en verwachtingen over en weer. Ook de omgang met bijvoorbeeld familieleden of eventuele nieuwe partners kan worden vastgelegd.

Het opstellen van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag);
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

BeterZo Mediation & Advies kan jullie begeleiden bij het maken van werkbare afspraken rondom het ouderschap, berekeningen opstellen voor de kinderalimentatie en het ouderschapsplan voor jullie samenstellen. Indien gewenst kan er ook een gesprek met het kind plaatsvinden.