Scheiden en financiën

Bij een scheiding moet er ook financieel veel geregeld worden. Misschien wil je je hier liever helemaal niet mee bezig houden of vind je het een lastig onderwerp? Het kan ook juist erg belangrijk voor je zijn? Met mijn deskundigheid op financieel vlak help ik jullie bij een zo eerlijk mogelijke verdeling die ook fiscaal juist is. Daarbij zal ik jullie rechten, plichten en mogelijkheden uitleggen om zo tot evenwichtige goede afspraken voor de toekomst te komen. Wanneer je zaken goed vastlegt en fiscale regels goed toepast, kan dit financieel voordeel opleveren en fiscale problemen voorkomen. Denk hierbij aan het ontvangen van de juiste toeslagen en het toepassen van fiscale heffingskortingen en fiscale aftrekposten. Deze voordelen zijn vaak zeer welkom wanneer je er financieel alleen voor komt te staan en toch ook voldoende geld nodig hebt om van te leven.

Wat moet er financieel geregeld worden?

 • Heeft één van jullie recht op partneralimentatie, hoe hoog is deze en hoe lang is hier recht op?
 • Wat gebeurt er met de eigen woning?
 • Hoe komen jullie tot een goede verdeling van het overige vermogen?
 • Hoe worden eventuele schulden verdeeld?
 • Op welke manier verdelen jullie de inboedel?
 • Op welke wijze worden pensioenrechten verdeeld?
 • Hoe worden lijfrentes, kapitaalverzekeringen of een stamrecht BV verdeeld?
 • Wat moet er geregeld worden rondom andere verzekeringen?
 • Zijn er erfenissen of schenkingen ontvangen in het verleden?
 • Moeten testamenten worden aangepast?
 • Wanneer er een onderneming is hoe wordt deze verdeeld?

Waar moet je rekening mee houden?

 • Op welke wijze voorkom je schenkbelasting?
 • Hoe worden de gemaakte afspraken juridisch en fiscaal juist vastgelegd?
 • Op welke manier verwerk je de gemaakte afspraken fiscaal goed in de belastingaangifte?
 • Welke instanties moeten op de hoogte worden gebracht van de gemaakte afspraken?

Ik help jullie hier graag bij en kan in kaart brengen hoe jullie nieuwe financiële situatie er na de scheiding uit ziet. Dit brengt overzicht en hierdoor vaak ook rust in de turbulente fase van een scheiding. Ook bij de administratieve afwikkeling van financiële zaken kan ik jullie ondersteunen en als dit nodig is, kan ik contact leggen met andere partijen zoals hypotheekverstrekkers, banken, verzekeraars of pensioenfondsen. Ik ben zowel gediplomeerd en geregistreerd financieel echtscheidingsadviseur als financieel planner. Jullie financiële zaken zijn daarom bij mij in goede handen!