Scheiden of blijven?

Voorafgaand aan een scheiding gaat vaak een periode van veel twijfel vooraf. Twijfels over jullie relatie, maar ook twijfels en vragen over de toekomst. Twijfels die je voor jezelf houdt of misschien deelt met iemand waar je een goede band mee hebt. Twijfels die pas zijn ontstaan of waar je al lang mee rondloopt.

Het ene moment wil je er nog voor gaan en werken aan jullie relatie en het andere moment wil je de stekker er definitief uittrekken. Gedachten die elkaar sterk kunnen afwisselen en waar je soms gek van wordt.
Wat geef je op en ben je beter af zonder je partner?
Hebben jullie er alles aan gedaan om jullie relatie te verbeteren?
Wat staat je allemaal te wachten als je kiest voor scheiden?
Red ik het wel alleen?
Hoe gaan je partner en de kinderen reageren?
Wat moet er veranderen als je kiest voor blijven?
En wat is daarvoor nodig?
Wil mijn partner hier aan meewerken?

Hoe dan ook is deze periode erg lastig en kost het veel energie. Energie die je hierdoor niet meer in jullie relatie, in de opvoeding van de kinderen, je werk of leuke dingen kan steken. Mensen om je heen vinden de laatste tijd dat je gedrag misschien is veranderd en begrijpen je mogelijk niet meer zo goed. Een situatie die niet al te lang moet duren, omdat hierdoor vaak spanningen kunnen ontstaan. Mogelijke ruzies die de situatie alleen maar verergeren en jullie verder uit elkaar drijven. Die verbetering van een relatie of een scheiding juist moeilijker maken.

Bespreek je twijfels daarom met je partner, uiteindelijk lucht dit vaak op.
Bekijk samen welke keuze jullie maken en wat jullie daarbij nodig hebben.
Gaan jullie zelf werken aan jullie relatie of schakelen jullie hulp in van een relatietherapeut?
Of gaan jullie uiteindelijk toch scheiden?

Dan BeterZo!